Opłaty

Obowiązujące opłaty:

Płatne na rachunek ING Bank Śląski Nr: 17 1050 1748 1000 0022 1101 7286

A. Opłaty eksploatacyjne:

1. Opłata z tyt. czynszu: 2,15 zł za m2

2. Zaliczka na centralne ogrzewanie: 2,5 zł za m2

3. Opłata za wodomierz w lokalu: 4 zł/szt.

4. Opłata za wodomierz główny: 2 zł/lokal

5. Opłata za domofon: 2 zł/lokal

6. Opłata za wywóz nieczystości segregowanych 26,50 zł/osoba

7. Opłata za montaż i wymianę/legalizację ciepłomierzy w wysokości 13 zł/lokal

B. Opłaty za wodę

7. Opłata za zimną wodę – wg. prognozy 12,41 za m3

8. Zaliczka na ciepłą wodę – wg. prognozy 34,98 za m3

 

Płatne na rachunek ING Bank Śląski Nr: 77 1050 1908 1000 0090 3120 6460

1. Fundusz remontowy: 2,10 zł za m2
2. Fundusz celowy: 135 zł/lokal
Ostatnio zmieniany Friday, 21 May 2021 20:06