Ostatnie ogłoszenia

  • Informujemy, że obecnie trwa realizacja przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu dla mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski. W związku z tym, jeśli są jeszcze osoby chętne na dokonanie tego, prosimy o złożenie poniższego wniosku do skrzynki nr 49 w klatce A lub do siedziby Spółdzielni: